وبلاگ اخرین پست ها با 3 ستون

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وبلاگ اخرین پست ها با 3 ستون

وبلاگ اخرین پست ها با 3 ستون

کاربرد پلاسما در حمل و نقل ریلی

یکی از فناوری های کاربردی که دستیابی به اثرات ویژه و بهبود خواص محصولات را ممکن می سازد، فناوری پلاسمای سرد است. پلاسما یکی از چهار حالت اصلی ماده است. پلاسما گاز یونیزه شده ای است که شامل الکترون های…

کاربرد پلاسما در صنایع غذایی و بسته بندی

مصرف، آماده سازی و ذخیره سازی مواد غذایی به صورتی ایمن و فاقد آلودگی های زیان بخش با حفظ مواد مغذی یکی از مهم ترین حیطه ها در زمینه حفظ سلامتی و بهداشت میباشد. مصرف میوه ها و سبزی ها…

صنعت پلاستیک و چالش های موجود

‫کاربرد پلاسما در صنعت پلاستیک ‫گســتردگی‬‫ و‬ ‫لزوم‬ ‫کاربرد‬ ‫پلاستیک‌ها‬ ‫در‬ ‫زمینه‌های‬ ‫مختلف‬ ‫از‬ ‫صنایع‬ ‫خودروسازی‬ ‫گرفته‬‫ تا‬ ‫صنایع‬ ‫بســته‌بندی‬ ‫بر‬ ‫کسی‬ ‫پوشیده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫بزرگترین‬ ‫چالش‌ هایی‬ ‫که‬ ‫در‬‫صنعت‬ ‫پلاســتیک‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫وجود‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫می‌توان‬ ‫چسبندگی‬ ‫سطحی‬…

کاربرد پلاسما در صنعت آب و پساب

چالش ها بــا توجه به اهمیت بحــث باکتریزدایی و استریلیزاســیون آب در دنیای امروز و از طرفی شــیوع عفونتها و مقاوم شــدن باکتریها به درمانهای متداول، یافتن روشــی نوین، کارآمد و ســریعتر از روشهای معمول گذشته برای تصفیه کامل آب…

پلاسما چیست؟

پلاسما چیست؟ پلاسما پس از جامد، مایع و گاز حالت چهارم ماده است و به مجموعه ای از یون ها، الکترون ها و ذرات خنثی گفته می شود که در مجموع شبه خنثی هسنتد و رفتار جمعی از خود نشان…

کاربرد پلاسمای سرد در صنعت خودرو سازی

  با توجه به آنکه در صنعت خودروسازی کیفیت محصول و رقابت پذیری یکی از فاکتورهای پر اهمیت در میان شرکتهای خودروســازی بــرای یافتــن بازار فروش محســوب میشــود، توســعه و بکار گرفتن ابزارهای ممکن بــرای بهبود کیفیــت تولیــدات و رضایتمندی…
English