پایگاه دانش

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پایگاه دانش

کاربرد پلاسما در حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته

کاربرد پلاسما در حمل و نقل ریلی

یکی از فناوری های کاربردی که دستیابی به اثرات ویژه و بهبود خواص محصولات را ممکن می سازد، فناوری پلاسمای سرد است. پلاسما یکی از چهار حالت اصلی ماده است. پلاسما گاز یونیزه شده ای است که شامل الکترون های…
مطالعه بیشتر …

کاربرد پلاسما در صنایع

نتیجه‌ای پیدا نشد.

کاربرد پلاسما در پزشکی

کاربرد پلاسما در پزشکی

folder_openکاربرد پلاسما در پزشکی
commentبدون دیدگاه
پیشرفت در علوم پزشکی به طور عمده ای تحت تأثیر استفاده از فناوری ها و دانش های مختلف و گاهی نامرتبط با این حوزه بوده است. از جمله ی این فناوری ها می توان به میکروالکترونیک، نوری(اپتیک)، علم مواد و…
مطالعه بیشتر …

کاربرد پلاسما در صنعت پلاستیک

صنعت پلاستیک و چالش های موجود

‫کاربرد پلاسما در صنعت پلاستیک ‫گســتردگی‬‫ و‬ ‫لزوم‬ ‫کاربرد‬ ‫پلاستیک‌ها‬ ‫در‬ ‫زمینه‌های‬ ‫مختلف‬ ‫از‬ ‫صنایع‬ ‫خودروسازی‬ ‫گرفته‬‫ تا‬ ‫صنایع‬ ‫بســته‌بندی‬ ‫بر‬ ‫کسی‬ ‫پوشیده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫بزرگترین‬ ‫چالش‌ هایی‬ ‫که‬ ‫در‬‫صنعت‬ ‫پلاســتیک‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫وجود‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫می‌توان‬ ‫چسبندگی‬ ‫سطحی‬…
مطالعه بیشتر …

کاربرد پلاسما در صنعت آب و پساب

کاربرد پلاسما در صنعت آب و پساب

چالش ها بــا توجه به اهمیت بحــث باکتریزدایی و استریلیزاســیون آب در دنیای امروز و از طرفی شــیوع عفونتها و مقاوم شــدن باکتریها به درمانهای متداول، یافتن روشــی نوین، کارآمد و ســریعتر از روشهای معمول گذشته برای تصفیه کامل آب…
مطالعه بیشتر …

کاربرد پلاسما در صنعت خودروسازی

کاربرد پلاسمای سرد در صنعت خودروسازی

کاربرد پلاسمای سرد در صنعت خودرو سازی

  با توجه به آنکه در صنعت خودروسازی کیفیت محصول و رقابت پذیری یکی از فاکتورهای پر اهمیت در میان شرکتهای خودروســازی بــرای یافتــن بازار فروش محســوب میشــود، توســعه و بکار گرفتن ابزارهای ممکن بــرای بهبود کیفیــت تولیــدات و رضایتمندی…
مطالعه بیشتر …

کاربرد پلاسما در صنایع غذایی و دسته بندی

کاربرد پلاسما در صنایع غذایی و بسته بندی

مصرف، آماده سازی و ذخیره سازی مواد غذایی به صورتی ایمن و فاقد آلودگی های زیان بخش با حفظ مواد مغذی یکی از مهم ترین حیطه ها در زمینه حفظ سلامتی و بهداشت میباشد. مصرف میوه ها و سبزی ها…
مطالعه بیشتر …
English