هر سیستم پلاسما جدید از پلاسما تریتا به صورت استاندارد با یک سال ضمانت ارائه می شود. در حالی که برخی دیگر از شرکت‌ها سیستم‌هایی دارند که پس از 7 سال منسوخ شده‌اند، پلاسما تریتا به طور مداوم پشتیبانی، خدمات و قطعات تعویضی را ارائه می‌کند تا سیستم شما به خوبی کار کند.
سیستم‌های پلاسمای را می‌توان با طیف وسیعی از گزینه‌ها مانند ورودی‌های گاز اضافی یا کنترل‌کننده‌های جریان جرم دیجیتال کاملاً سفارشی کرد. ما همچنین سیستم های سفارشی را برای مشتریانی ارائه می دهیم که پروژه هایی فراتر از مشخصات سیستم استاندارد ما دارند. آموزش های روی تجهیزات پلاسما قبل از تحویل در دسترس است تا اطمینان حاصل شود که بیشترین بهره را از سیستم پلاسما خود می برید.

English