وبلاگ تصویر کوچک 2 ستونه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وبلاگ تصویر کوچک 2 ستونه

وبلاگ تصویر کوچک 2 ستونه

کاربرد پلاسما در حمل و نقل ریلی

commentبدون دیدگاه
یکی از فناوری های کاربردی که دستیابی به اثرات ویژه و بهبود خواص محصولات را ممکن می سازد، فناوری پلاسمای سرد است. پلاسما یکی از چهار حالت اصلی ماده است. پلاسما گاز یونیزه شده ای است که شامل الکترون های…

کاربرد پلاسما در پزشکی

commentبدون دیدگاه
پیشرفت در علوم پزشکی به طور عمده ای تحت تأثیر استفاده از فناوری ها و دانش های مختلف و گاهی نامرتبط با این حوزه بوده است. از جمله ی این فناوری ها می توان به میکروالکترونیک، نوری(اپتیک)، علم مواد و…

صنعت پلاستیک و چالش های موجود

commentبدون دیدگاه
‫کاربرد پلاسما در صنعت پلاستیک ‫گســتردگی‬‫ و‬ ‫لزوم‬ ‫کاربرد‬ ‫پلاستیک‌ها‬ ‫در‬ ‫زمینه‌های‬ ‫مختلف‬ ‫از‬ ‫صنایع‬ ‫خودروسازی‬ ‫گرفته‬‫ تا‬ ‫صنایع‬ ‫بســته‌بندی‬ ‫بر‬ ‫کسی‬ ‫پوشیده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫بزرگترین‬ ‫چالش‌ هایی‬ ‫که‬ ‫در‬‫صنعت‬ ‫پلاســتیک‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫وجود‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫می‌توان‬ ‫چسبندگی‬ ‫سطحی‬…

کاربرد پلاسما در صنعت آب و پساب

commentبدون دیدگاه
چالش ها بــا توجه به اهمیت بحــث باکتریزدایی و استریلیزاســیون آب در دنیای امروز و از طرفی شــیوع عفونتها و مقاوم شــدن باکتریها به درمانهای متداول، یافتن روشــی نوین، کارآمد و ســریعتر از روشهای معمول گذشته برای تصفیه کامل آب…

پلاسما چیست؟

commentبدون دیدگاه
پلاسما چیست؟ پلاسما پس از جامد، مایع و گاز حالت چهارم ماده است و به مجموعه ای از یون ها، الکترون ها و ذرات خنثی گفته می شود که در مجموع شبه خنثی هسنتد و رفتار جمعی از خود نشان…
English